UCHWAŁA NR XIV/114/2019
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś
w roku szkolnym 2019/2020 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2019/2020;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Waldemar Krybus