UCHWAŁA NR XIII/99/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi;.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Szymon Kaboth, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Monika Nowak