UCHWAŁA NR XIII/100/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie
z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Monika Nowak