UCHWAŁA NR XIII/97/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Monika Nowak