UCHWAŁA NR XIII/95/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Monika Nowak