UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.273
Ogłoszony: 29.01.2021

Głosowano w sprawie:
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja