UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu Covid - 19 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.274
Ogłoszony: 29.01.2021

Głosowano w sprawie:
zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid 19.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
PRZECIW (1) Urszula Marks 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jan Plesch

UWAGA do wyników głosowania (adnotaja w protokole Sesji) 
Radna Urszula Marks jest ZA przyjeciem w.w. uchwały.
Pomyłka podczas głosowania.