UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty należnej za 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.532
Ogłoszony: 01.03.2021

Głosowano w sprawie:
zwolnienia z części opłaty należnej za 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Plesch