UCHWAŁA NR XXIX/228/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.693
Ogłoszony: 09.03.2021

Głosowano w sprawie:

zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja