UCHWAŁA NR XXX/248/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/227/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid - 19 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.881
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XXVIII/227/2021 z dnia 27.01.2021 w sprawie z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid - 19.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth