UCHWAŁA NR XXX/247/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.880
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Większycach.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth