UCHWAŁA NR XXX/243/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Gminy Reńska Wieś na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.878
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth