UCHWAŁA NR XXX/246/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXX/196/13
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.879
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXX/196/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth