UCHWAŁA NR XXXII/255/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1538
Ogłoszony: 09.06.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Waldemar Krybus
NIEOBECNI (2)
Ilona Mainka, Monika Nowak