UCHWAŁA NR XXXII/258/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1503
Ogłoszony: 07.06.2021

Głosowano w sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ilona Mainka, Monika Nowak