UCHWAŁA NR XXXIII/270/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1729
Ogłoszony: 30.06.2021

Głosowano w sprawie:
przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Monika Nowak