UCHWAŁA NR XXXIV/272/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1986
Ogłoszony: 19.07.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy na rok 2021;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (3)
Ewelina Barteczko, Szymon Kaboth, Jan Plesch