UCHWAŁA NR XXXVII/287/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Monika Nowak