UCHWAŁA NR XXXVI/279/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.2182
Ogłoszony: 31.08.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (2)
Waldemar Krybus, Jan Plesch