UCHWAŁA NR XXXVIII/299
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.2923
Ogłoszony: 24.11.2021

 

Głosowano w sprawie:
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji .

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja