UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.2816
Ogłoszony: 05.11.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja