UCHWAŁA NR XLI/324/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.91
Ogłoszony: 10.01.2022

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2022,.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik