UCHWAŁA NR XLI/322/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2021;.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.90
Ogłoszony: 10.01.2022


Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik