Uchwała Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3876 Ogłoszony: 21.12.2023