Uchwała Nr LXIV/525/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3877 Ogłoszony: 21.12.2023