UCHWAŁA NR LXI/499/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów na południe od torów kolejowych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na południe od torów kolejowych.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (3)
Patryk Flegel, Alicja Kocem, Waldemar Krybus