UCHWAŁA NR LXI/500/2023 RADY GMINY  REŃSKA WIEŚ z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie przyjecia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób
Doznającej Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025” (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025 .

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Krystian Pogodzik