UCHWAŁA NR LXII/503/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Waldemar Krybus
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth