UCHWAŁA NR LXII/504/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 2, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (11)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (2)
Alicja Kocem, Ilona Mainka
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth