UCHWAŁA NR LXII/505/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks
NIEOBECNI (2)
Patryk Flegel, Szymon Kaboth