UCHWAŁA NR LXIII/509/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (12)
Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (2)
Patryk Flegel, Urszula Marks
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko