UCHWAŁA NR LXVI/537/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (pobierz)

Głosowano w sprawie: 
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Adrian Zbroja

WYŁĄCZENI Z GŁOSOWANIA - BRAK GŁOSU (2)
Joachim Majnusz, Artur Segrodnik