UCHWAŁA NR LXVIII/558/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę nr LXVII/546/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr LXVII/546/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja