UCHWAŁA NR LXIX/559/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Reńska Wieś.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
za (14) Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1) Szymon Kaboth