Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach, ul. Szkolna 4, 47-208 Reńska Wieś.

pobierz zarządzenie - plik *.pdf

 

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika klubu dziecięcego "Klub Malucha w Mechnicy". pobierz zarządzenie - plik *.pdf

pobierz załącznik do zarządzenia - plik *.pdf

pobierz klauzulę informacyjną - plik *.pdf

pobierz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik *.pdf