Nabór na stanowisko pracownicze

 PRACOWNIK SOCJALNY

 

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze  

Oświadczenie kandydata (pdf)

Kwestionariusz osobowy (doc), (pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego - Kierownik GOPS (pobierz)