Informacja o nierozstrzygięciu naboru na stnowisko urzędnicze inspektora ds.rolnictwa (pobierz)

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (pobierz)