Zarządzenie 45/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. rolnictwa w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA (pobierz)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (pobierz)

Informacja o nierozstrzygięciu naboru na stnowisko urzędnicze inspektora ds.rolnictwa (pobierz)