Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny (pobierz)

 

Poszukiwani kandydaci na

 

INSTRUKTORA/ TRENERA LEKKIEJ ATLETYKI

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Lekka Atletyka - Fundusz Sołecki" w sekretariacie Urządu Gminy w Reńskiej Wsi.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.03.2019 r.

szczegóły oferty