Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 (pobierz)