POSTANOWIENIA KOMISARZY WYBORCZYCH W OPOLU
W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZIEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

(wersja pdf do pobrania)

pierwszy termin spotkania

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

(wersja pdf do pobrania)

postanow538.2019

60

61

62

63

64

65

 

 

Plan dyżurów urzędnika wyborczego w Gminie Reńska Wieś

 

Środa 28.08.2019 r.                      od godz. 10:30 do godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy            

Czwartek 29.08.2019 r.                od godz. 9:00 do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy

Wtorek 03.09.2019 r.                    od godz. 8:00 do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy

Piątek 06.09.2019 r.                      od godz. 10:15 do godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy            

Wtorek 10.09.2019 r.                    od godz. 8:00 do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy

Piątek 13.09.2019 r.                      od godz. 10:15 do godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy

 

Numer telefonu: 887 090 001

Urzędnik wyborczy w Gminie Reńska Wieś:

Dorota Wróbel

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2019r.

Wójt Gminy Reńska Wieś podanej do wiadomości wyborców informację o numerach oraz branicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskij
i do Senatu Rzczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

(pobierz *.pdf)