INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU
z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach (pobierz)