POSTANOWIENIE NR 196/2020
Komisarza Wyborczego w Opolu III
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (pobierz)