Zarządzenie nr 103/16 z dnia 23.11.2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Większycach- pobierz plik (*pdf)