Stawki podatków lokalnych na 2020 rok

UCHWAŁA NR XII/85/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)