Stawki podatków lokalnych na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/188/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)