Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś – w roku 2018” jest dotowane na podstawie umowy Nr 68/2018/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 11974,80 zł (71,47 %), natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 4780,32 zł (28,53 %).