azbest

Szanowni Mieszkańcy Gminy Reńska Wieś,

W związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wpływ do Urzędu Gminy 25.04.2019 r.) o planowanym ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest – proszę mieszkańców Gminy Reńska Wieś którzy zainteresowani są usunięciem materiałów azbestowych w roku 2019 r. o pilne zgłoszenie ilości (m2) posiadanego azbestu do utylizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w pokoju nr 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 77/4820123, 77/4053227.