Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021, w ramach którego Gmina Reńska Wieś ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym, Gmina Reńska Wieś planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Reńska Wieś.

Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku w Gminie Reńska Wieś.  

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

Szczegóły dotyczące skłądania wniosków tutaj