Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2021” jest dotowane na podstawie umowy Nr 424/2021/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 31 sierpnia 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 8 149,40 zł (35,00 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 471,00  (40,68 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 5 663,60 zł (24,32 %).