Uchwała Nr LIII/402/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.3740
Ogłoszony: 29.12.2022

UCHWAŁA NR XLVI/364/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Klub Malucha w Mechnicy (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1658
Ogłoszony: 03.06.2022

 

 

 

Podkategorie